Friends of Cardigan Castle: Home.Our Vision

To see the castle site resume an important role within the town of Cardigan as a place for public enjoyment and learning.

Ein gweledigaeth

I weld safle'r castell yn adennill rol bwysig yn nhref Aberteifi fel lle cyhoeddus i'w fwynhau ac fel safle dysgu.

Aims and Objectives

  • care for the site
  • promote enjoyment of the surroundings
  • provide information to visitors
  • support developments for a successful future

Ein nodau

  • gofalu am y safle
  • hybu pobl i fwynhau'r lle
  • rhoi gwybodaeth i ymwelwyr
  • cefnogi datblygiadau tuag at ddyfodol llwyddiannus

  Cyfeillion Castell Aberteifi

© Friends of Cardigan Castle 2008